Podział robót ziemnych

Nie jest tajemnicą, że koparki i inny tym podobny sprzęt sprawdza się przede wszystkim we wszelkiego rodzaju robotach ziemnych. Skoro tak warto się tym robotom przyjrzeć nieco bliżej. Jak w związku z tym dzielimy takie roboty ziemne?

Podział ze względu na kształt

Biorąc pod uwagę kształt robót ziemnych, wyróżniamy tu te liniowe, przestrzenne oraz powierzchniowe. Do pierwszych z nich zaliczamy na przykład drogi, do drugich wykopy pod budynek, a trzecich place na lotniska czy boiska.

Podział ze względu na trwałość

W tym przypadku dzielimy je na roboty czasowe oraz stałe. Roboty czasowe polegają na ich zasypaniu, kiedy powstałe wykopy nie są już nam potrzebne. Kiedy decydujemy się na roboty ziemne stałe, o ich zasypaniu nie ma mowy. Służą bowiem zmianie ukształtowania terenu, jak to jest przy wykopach na wszelkiego rodzaju konstrukcje.

wykopy
Podział ze względu na kształt i wymiary

Trzeci podział dotyczy wykopów, biorąc pod uwagę tu ich kształt oraz wymiary. Pierwsze z nich to roboty szeroko-przestrzenne o szerokości dna większej niż 1,5 m i nieograniczonej długości. Kolejne są robotami wąsko-przestrzennymi o szerokości dna do 1,5 m i nieograniczonej długości oraz jamistymi. W przypadku tych ostatnich mają one szerokość i długość dna do 1,5 m lub średnicę do 1,5 m.

Jak w związku z tym widzimy, roboty ziemne możemy podzielić pod wieloma kątami. Niezależnie od ich rodzaju nie da się mimo wszystko ukryć, że najważniejszy jest tutaj stosowany w takich robotach sprzęt.

Sprzęt do robót ziemnych – koparki cz. II

W pierwszej części artykułu poświęconego koparkom nie tylko zauważyliśmy, że to podstawowe maszyny budowlane oddzielające urobek od calizny gruntu, ale także przedstawiliśmy trzy rodzaje tych maszyn, a więc koparki jednonaczyniowe, mechaniczne i hydrauliczne. Czas na kolejne z nich, a więc koparki przedsiębierne, podsiębierne, chwytakowe, zbierakowe oraz wieloczerpakowe.

Koparki przedsiębierne

Te koparki służą do wykonywania prac w wykopie, a więc wykopów o dużych objętościach, gdyż wyposażone są one w łyżki o pojemności 0,25 m3, 0,5 m3, 0,6 m3, 1,2 m3, a nawet 2,5 m3, 5,0 m3 i większe.

Koparki podsiębierne

Ten sprzęt pracuje natomiast na górnej krawędzi wykopu, a wykorzystuje się go do wykonywania wykopów kubaturowych oraz liniowych, a więc pod budynki i inne budowle, jak i rowy.

koparki

Koparki chwytakowe

Takie koparki wykorzystuje się na gruntach podmokłych przede wszystkim do wydobywania gruntów z wody. Poza tym mają one zastosowanie na gruntach sypkich, gdyż ich łyżka zagłębia się pod własnym ciężarem i samoczynnie otwiera oraz zamyka.

Koparki zbierakowe

Ten rodzaj koparek może być wykorzystywany na różnych powierzchniach. Jak nie trudno się domyślić ich cechą charakterystyczną jest zbierak, który w tym przypadku wleczony jest na linie i pod własnym ciężarem oraz za sprawą działania liny odspaja grunt od calizny.

Koparki wieloczerpakowe

Koparki te stosuje się do prac wydobywczych. Mają zastosowanie na przykład podczas wybywania żwiru czy piasku z dna rzeki. W żadnym stopniu nie przypominają one klasycznych koparek.

koparka-wieloczerpakowa

Sprzęt do robót ziemnych – koparki cz. I

Koparki w robotach ziemnych wykorzystuje się bardzo często, a służą one oddzielaniu urobku od calizny gruntu i usuwaniu go na środki transportowe lub jak to bywa częściej na odwał. Urobkiem tym jest skała zwietrzała lub twarda. Nie jest tajemnicą, że znacznie trudniej jest oddzielić skałę twardą, która przed jej wybraniem musi być jeszcze rozluźniona. W takiej sytuacji warto bliżej przyjrzeć się koparkom, które biorą w tym udział. W tym wpisie zajmijmy się koparkami jednonaczyniowymi, mechanicznymi czy hydraulicznymi.

Koparka jednonaczyniowa

Ta koparka zwana jest także łyżkową i składa się z podwozia (gąsienicowe lub na kołach) pozwalającego na przesuwanie po gruncie, nadwozia obrotowego, na którym znajdują się mechanizmy napędowe i sterujące czy kabina operatora oraz osprzętu roboczego. Ten obejmuje wysięgnik i naczynie kopiące z odpowiednim uchwytem.

koparka-mechaniczna

Koparka mechaniczna

Ten rodzaj koparek wyposażony jest natomiast w pięć mechanizmów. Tak więc składa się ona z mechanizmu jazdy, który napędzany jest przez gąsienicę lub koła jezdne, mechanizmu obrotu, mechanizmu przyciągania łyżki za pomocą lin nawijanych na bęben umieszczony w kabinie, mechanizmu naporu umożliwiającego wysuwanie łyżki za pomocą przekładni linowych lub łańcuchowych oraz mechanizmu zmiany wysięgu.

Koparki hydrauliczne

Te podobne są do koparek mechanicznych. Także posiadają naczynia kopiące podsiębierne i przedsiębierne oraz ładowarkowe. Jedyną różnicą jest to, że zamiast przekładni zębatych, łańcuchowych, sprzęgieł i bębnów wyposażono je w siłowniki i silniki hydrauliczne.

osprzet-hydrauliczny

Klasyfikacja maszyn budowlanych

Istota ludzka we wszelkiego rodzaju pracach budowlanych liczy się coraz mniej. Z pewnością wielokrotnie przechodziliście obok placu budowy, na którym znajdowało się wiele różnych maszyn budowlanych, które skracają czas pracy i bardzo ją ułatwiają. Skoro tak warto przyjrzeć się klasyfikacji takich maszyn.

masz2Sposobów ich klasyfikacji jest mnóstwo. Najpopularniejszy jest jednak podział ze względu na rodzaj robót, w którym maszyny pomagają ludziom. Pod tym względem dzielimy je na:

* maszyny do robót ziemnychkoparki czy ładowarki,
* maszyny do wyrównywania gruntu – równiarki, spycharki, zrywaki czy zgniatarki,
* maszyny do robót drogowych – frezarki asfaltu, rozściełacze czy stabilizatory podłoża,
* maszyny nawadniające – pompy czy też rurociągi,
* maszyny do prac palowych – palownice, młoty kafarowe, kafary czy pogłębiarki,
* maszyny do przeróbki kruszywa – sita czy kruszarki,
* maszyny do produkcji i transportu betonu – betoniarki czy wibratory do betonu,
* maszyny zbrojarskie – giętarki,
* maszyny do transportu samochodowego – pojazdy, które dowożą na plac budowy wszystkie niezbędne materiały i sprzęty,
* maszyny do transportu bliskiego – podnośniki, dźwigi, ładowarki przenośnikowe czy taśmociągi,
* maszyny do robót wykończeniowych – urządzenia do tynkowania, malowania, prac związanych z instalacjami czy maszyny do posadzek,
* maszyny pomocnicze – sprężarki, agregaty prądotwórcze, grzewcze, rusztowania czy szalunki.

Jak w związku z tym widzimy, maszyn do wykonywania prac budowlanych jest mnóstwo i nie są to tylko koparki, koparko-ładowarki, spychacze czy dźwigi.

Koparka a koparko-ładowarka

Czy zdarzyło Wam się jechać za koparką, która właśnie opuściła plac budowy i ciągnie się z prędkością 20 kilometrów na godzinę? Z pewnością mieliście w swoim życiu takie sytuacje, choć czy jesteście pewni, że była to koparka? Jak się okazuje, bardzo często taki sprzęt budowlany jest przez nas mylony i w rzeczywistości koparka nie jest koparką, a na przykład koparko-ładowarką. Wprawdzie być może z punktu widzenia kierowcy nie jest to istotne, to jednak warto wiedzieć, czym taki sprzęt budowlany się różni.

Koparki

Jak nie trudno się domyślić koparka jest sprzętem budowlanym, który wyposażono tylko w jedno narzędzie. Najczęściej jest to rzecz jasna łyżka, która sprawdzi się przy robotach ziemnych. Nie jest to jednak żadna reguła, bo na końcu wysięgnika znajdować się może także młot pneumatyczny, frezarka, chwytak, młot wyburzeniowy, rozdrabniacz czy chwytak elektromagnetyczny.

koparka

Koparko-ładowarki

Nieco inaczej wygląda to w przypadku koparko-ładowarek. Tutaj do czynienia mamy z dwoma powierzchniami roboczymi. Te są bowiem połączeniem koparek oraz ładowarek. Najczęściej jedna łyżka służy tutaj do kopania, choć może to być też inne narzędzie, podczas kiedy druga jest łyżką znacznie szerszą służącą ściąganiu urobku. Poza tym spotykamy tutaj także lemiesz do śniegu, widły paletowe, zamiatarkę, młot wyburzeniowy czy wiertnicę, dzięki czemu koparko-ładowarka jest jedną z najwszechstronniejszych maszyn budowlanych.

koparko-ladowarka2

Poza tym zauważmy też, że koparka oparta jest zazwyczaj na konstrukcji traktora o napędzie kołowym, a nie gąsienicowym, jak ma to często miejsce w koparko-ładowarce.

Eksploatacja koparki – porady i wskazówki cz. II

W pierwszej części poradnika dotyczącego eksploatacji koparki wykorzystywanej do robót ziemnych i innych prac budowlanych odnieśliśmy się do bezproduktywnej jazdy oraz kamieni, które mogą ją uszkodzić. Wiecie więc, że poza wyeliminowaniem nawyku bezproduktywnej jazdy ważne są także osłony. Dziś odniesiemy się do kolejnych zasad jej eksploatacji.

Planowane skręty

Przede wszystkim pamiętać musicie tutaj o planowanych skrętach. Co to oznacza w praktyce? Ano to, że na przykład skręcanie tylko w prawo lub lewo przełoży się na większe zużycie poszczególnych elementów na danej stronie. To samo tyczy się też pracy na szczycie czy w dołach. Pierwsza wymusza jedynie styk wewnętrznych części płyt z podwoziem, podczas kiedy praca w dole płyt zewnętrznych.

koparka

Czyszczenie i konserwacja

Bardzo ważne jest rzecz jasna również i czyszczenie poszczególnych elementów podwozia oraz ich konserwacja. Szczególnie warto tutaj zwrócić uwagę na przestrzeń pomiędzy kołem napędowym a tulejami łańcucha. Im jest ona czystsza, tym dłuższa żywotność samych elementów. Niezbędne jest także i regularne sprawdzenie poszczególnych elementów podwozia zaczynając od rolek podtrzymujących, na tulejach, sworzniach i poszczególnych ogniwach łańcucha kończąc. Nie każdy zdaje sobie bowiem sprawę z tego, że wymiana na czas tylko jednej rolki, może przełożyć się na dłuższą żywotność całego łańcucha.

Zwróćmy tu jeszcze uwagę na napięcie łańcuchów gąsienic. Należy zapamiętać, że zbyt mocne ich napięcie, może spowodować ich zużycie nawet do 50% większe niż przy ich napięciu prawidłowym.

Eksploatacja koparki – porady i wskazówki cz. I

Koparka to sprzęt na tyle masywny, że wielu uważa, że jest niezniszczalny. Zauważyć trzeba jednak, że tak jak i inne maszyny także i ten sprzęt budowlany wykorzystywany do robót ziemnych, rozbiórek itp. szybko może ulec uszkodzeniu, jeśli nie będziemy pamiętać o podstawowych zasadach eksploatacji. Oto I z II części poradnika odnosząca się do zasad eksploatacji tych maszyn.

Ograniczenie bezproduktywnej jazdy

Przede wszystkim trzeba pamiętać o tym, aby wyeliminować lub ograniczyć do minimum bezproduktywną jazdę koparkami. Nie jest to też w żadnym wypadku bolid Formuły 1, a więc i szybka jazda odpada. Wszystko to powoduje nadmierne zużywanie poszczególnych elementów podwozia oraz luzy pomiędzy sworzniami i tulejami, zębami kół napędowych oraz ogniwami, a kołami napinającymi czy rolkami podtrzymującymi.

koparka2Zauważmy też, że podczas jazdy do tyłu aż 75% połączeń sworzni z tuleją ma kontakt i pracuje pod obciążeniem, podczas kiedy przy klasycznym poruszaniu się naprzód pod obciążeniem pracuje ich zaledwie 25%.

Osłony przeciw kamieniom

Koparki pracują na polach, drogach czy obszarach budowlanych. W wielu przypadkach osłony przeciw kamieniom są jednak zakładane zbyt pochopnie. Należy robić to selektywnie i zakładać je do robót ziemnych na kamienistym podłożu, aby zapobiec tym samym przedostaniu się większych kamieni pomiędzy koło napędowe lub napinające, a ogniwa łańcucha.

Na razie to tyle. Za tydzień II część poradnika dotyczącego eksploatacji koparki. Po nim Wasza wiedza na ten temat będzie o wiele większa.

Wynajem koparki Lębork roboty budowlane

Zamiar budowania czegokolwiek to skomplikowana procedura, już nie tylko w sensie dokumentacji technicznej, ale również w kwestii samego precyzyjnego wykonywania poszczególnych etapów zleceń, jakie jak wiadomo przeprowadzane muszą być w stosownej kolejności. Budowa dróg miejskich wbrew przekonaniom bardzo dużo ludzi nie rozpoczyna się od wyrównywania strefy a także wylewania mieszania betonu pod drogę, staje się to o większość wybitniej skomplikowany proces. Pierwszy etap to dokładne pomiary tereny, z uwzględnieniem zbadania klasy podłoża. Kolejnym etapem zostają roboty budowlane, czyli kopanie rowów pod kanalizacje, Tutaj najważniejszą rolę odgrywają maszyny, koparki oraz maszyny budowlane. Ich zadaniem jest nie tylko wykopanie samego rowu, ale dodatkowo podłączenie rur kanalizacyjnych, w zależności od wielkości tudzież materiału z jakiego zostały zrobione mogą pomóc ludzie. Kolejnym etapem jest utwardzanie ziemi tudzież niwelowanie, do a tego dodatkowo zostają dobre maszyny. Wtedy proces przygotowywania podłoża się zakończy można przystępować do układanie krawężników. Po zakończeniu ich układania wylewany jest beton, z reguły jest to warstwa 30 centymetrowa, jednak zdarzają się stanowcze normy, w zależności od przeznaczenia danej drogi.cropped-cropped-roboty-ziemen-2.png

Prace końcowe

Prace końcowe to wyłącznie nazwa, bowiem czas potrzebny na ich wykonanie w bardzo wielu sytuacjach jest równy ceni dłuższy niż czas potrzebny na wykonanie kanalizacji, ułożenie krawężników i wylanie mieszania betonu. Asfalt wylewany staje się jak jedynie beton uzyska własną pełną wytrzymałość, na to niemniej jednak składa się kilka szczegółów, kompozycja samego sporządzania betonu i jego długość, oraz warunki atmosferyczne. Sama droga jest już skończona, ale pozostają bezsporne roboty, takie jak podłączenie oświetlenia, modernizacja przyłączy kanalizacyjnych plus montaż znaków drogowych.
Rola maszynkoparka-lebork

Maszyny to podstawowa siła robocza, transportują kontenery gleby, kopią, spychają, wyrównują, pomagają ludziom w najcięższych pracach. Czas potrzebny na wykonanie danej pracy zmniejsza się diametralnie wtedy na mieszkaniu pojawia się koparka, z nazwy przeznaczona staje się do kopania, jednakże jej zastosowanie staje się o sporo szersze niż pomoże się wydawać.

Nowa generacja koparek

Koparki nowej generacji są przyszłością branży budowniczej i przemysły wydobywczego. Mimo tradycyjnej budowli pozostają one tańsze w eksploatacji a także o multum wydajniejsze niż starsze modele . Mogą przemieszczać wręcz do 15 % więcej urobku w przeliczeniu na 1 litr zużytego paliwa (w przeciwieństwie do poniektórych kilkuletnich koparek) . Kluczem do tego osiągnięcia była optymalizacja układu napędowego a także zmniejszenie ciężaru roboczego maszyny.cropped-koparka-lębork-1.jpg

Modyfikacja systemu hydraulicznego zastosowana w następnych koparkach pozwoliła na zmniejszenie strat. Zmianie uległo sterowanie zaworów, połączenia przewodów tudzież oddzielnych części mających styczność z cieczą hydrauliczną. Zużycie paliwa spadło o 10 % i staje się to wynik wysoce zadowalający.

Nowoczesne koparki wyposażone są w niezwykle komfortowe, bezpieczne a także przestrzenne kabiny, jakie czynności ogromnie ułatwia roboty operatorowi. Gwarantują wyśmienitą widoczność w każdych warunkach. Panel sterujący umieszczony jest na specjalnej konsoli połączonej z fotelem. Niektóre maszyny w swoim stałym wyposażeniu zachowują także w system kamer.

Mimo, iż jak do tej pory jednostkę napędowa maszyn stanowi silnik wysokoprężny, eksperci twierdzą ,iż w przyszłości zastąpi go napęd hybrydowy. Zdania na temat korzyści wynikających z a tego faktu zostają tymczasem mocno podzielone.

Nowe silniki zyskały na mocy i momencie obrotowym, a skrzynie biegów zyskały dodatkowe, bardzo pożyteczne funkcje. Systemy bezpośredniego wtrysku paliwa o wysokim ciśnieniu w połączeniu z turbosprężaniem oraz technologia 24-zaworową dały wymierny efekt w trakcie użytkowania nowiutkich maszyn.

Wzmocnione ramy nośne w następnych koparkach dały możliwość zwiększenia siły obciążającej. Większa wydajność to też nowe mosty napędowe, zmodyfikowany układ hamulcowy poprzez zastosowanie tarcz, koła o równej średnicy i specjalny system służący do monitorowania oraz ustalania głębokości kopania. W skutek tego operator ma stałą kontrolę nad zadanym wykopem a także musi wykonać go bezbłędnie.kopark1

Cykl ciągły i przerywany koparki

Koparki kołowe są najczęściej wykorzystywanym sprzętem w ziemnych robotach budowlanych. Charakteryzują się wysoka jakością i uniwersalna konstrukcją. Ich podstawowe zastosowanie to eksploatacja podziemna, przeładunek przemysłowy, budowa tuneli oraz rozbiórki budynków. Ponadto doskonale przydają się w gospodarce wodnej oraz przemyśle wydobywczym.kopark2

Cykl ciągły i przerywany koparki kołowej jest bardzo charakterystycznym czynnikiem. Te schematy pracy związane są z ich budową (ilość naczyń urabiających). Najczęściej spotykanymi są te jednonaczyniowe i to one stanowią powszechny widok na terenach budowy. Innym, dość specyficznym rodzajem koparki kołowej jest koparka podwodna, która wykorzystywana jest do eksploatacji złóż surowców ukrytych pod powierzchnią wody.cropped-roboty-ziemen-2-1.png

Jednostką napędową takiej maszyny jest silnik typu deasel (najczęściej cztero lub sześciocylindrowy), a także turbosprężarkę z chłodzeniem powietrza doładowującego. Nowe silniki w koparkach kołowych charakteryzują się niskim zużyciem paliwa. Pracę wykonuje ramię koparki oraz łyżka hydrauliczna (ewentualnie łyżka z zębami) wyposażona w odpowiednie podpory i systemy usprawniające jej eksploatację w terenie.

W koparce jednonaczyniowej narzędziem urabiającym jest tzw. zgarniak zawieszony na linie ciągnącej i podnoszącej. Jej zadaniem jest urabianie nadkładu w postaci skał luźnych takich jak piaski, żwiry i gliny oraz zwięzłych po ich rozdrobnieniu. Wykonują to mechanizmy odpowiedzialne za ruchy manewrowe (podnoszenie i opuszczanie wysięgnika). Zgarniak boczny znajduje zastosowanie przy regeneracji rowów.